• Welkom op deze website. Je hebt de keuze uit maar liefst ZES programma's: Sommen Versnellen - Hollen naar 100 - Nog één keer - Strategie - Didati(e)k-tak - Cijfermatig-beter-best.
  • En wat kost dat? Nog geen € 5,- per programma!! Wees er snel bij!

STRATEGIE - sommen tot 20 handig uitrekenenwerken met strategie

1e boekje gratis

extra werkboekje gratis

uitlegkaart gratis

strategiekaart boekje 1 gratis

drempelkaart boekje 1 gratis

Speel BINGO met het sommenwiel en de bingo kaart

noteer 8 getallen op jouw bingokaart.

Je kiest uit: 10-11-12-13-14-15-16-17-18

Eenzelfde getal mag meer dan één keer.

Open het sommenwiel en speel een spelletje BINGO


Automatiseren van de sommen tot en met twintig is voor het rekenonderwijs zeer belangrijk! Automatiseren is een sleutelwoord. Zonder automatiseren kan geen energie worden vrijgemaakt voor hogere denkprocessen en vaardigheden die bijvoorbeeld bij vraagstukken of andere problemen nodig zijn (Biervliet, 1995). Wanneer een leerling ‘vastloopt’ in het rekenonderwijs is vaak de diepere oorzaak van het rekenprobleem het niet automatisch beheersen van de sommen tot en met twintig en de tafels tot en met tien.

Het is dus heel belangrijk dat leerlingen binnen het onderwijs goed leren automatiseren. Door alleen de rekenmethode te volgen wordt bij veel kinderen het automatiseren van de genoemde rekenhandelingen niet gehaald. Naast de rekenmethode zal met vaste regelmaat geoefend moeten worden met sommen tot en met 20.

 

Voor kinderen die een tellende strategie blijven hanteren en daardoor maar niet de basisbewerkingen van het rekenen snel en handig leren beheersen is de methodiek ‘Strategie’ geschreven. Het is een methodiek die voor individuele kinderen ingezet kan worden.

Strategieën als splitsen van het 10-tal, verdubbelen en halveren worden ingeslepen.

Deze methodiek kan goed ingezet worden voor kinderen vanaf groep 5 om te komen tot cijfermatig optellen en aftrekken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.