• Welkom op deze website. Je hebt de keuze uit maar liefst ZEVEN programma's: Sommen Versnellen - Hollen naar 100 - Nog één keer - Strategie - Didati(e)k-tak - Cijfermatig-beter-best en Bewegend leren
  • En wat kost dat? Nog geen € 5,- per programma!! Wees er snel bij!

CIJFERMATIG-BETER-BEST - rekengesprekken met kinderenhandleiding CBB

voorbeeld verslag

gesprek met de leerling

Wanneer blijkt dat een leerling moeite ondervindt bij het rekenen is het belangrijk te analyseren hoe het kind de sommen uitrekent. Welke strategie gebruikt de leerling: is dat een tellende strategie of kent het kind de rijgende strategie? De strategie die de leerling toepast bepaalt de aanpak. Hierbij sluit je voor de aanpak van het probleem zo nauw mogelijk aan.
Om de manier van rekenen te analyseren gebruik je het rekengesprek.
Hierbij analyseer je door middel van doorvragen hoe het kind rekent. Steeds is dus de vraag: vertel me hardop hoe je rekent.
Wanneer een leerling een handige strategie niet kent of toepast is het zaak deze met een korte instructie uit te leggen om later in het gesprek te toetsen of de leerling de uitgelegde strategie nog kent. Zo krijg je een indruk van de leerbaarheid van het kind

Doel:
• een praktisch rekeninstrument om het dagelijkse rekenwerk van de leerling te analyseren
• weten op welk handelingsniveau gerekend wordt
• om te komen tot een betere afstemming van de onderwijsbehoeften van het kind
• begeleiding aanpassen zodat de rekenmotivatie behouden blijft
• komen tot verhogen van rekenopbrengsten van leerlingen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.